Home / Tag Archives: thu thuat may tinh

Tag Archives: thu thuat may tinh

Cách Tắt Tường Lửa Windows XP, 7, 8, 10

CÁCH TẮT TƯỜNG LỬA WIDOWS XP, 7, 8, 10 Tường lửa là gì? Tường lửa (Firewall) là một tấm rào chắn bảo vệ giữa mạng nội  bộ với các mạng khác như internet, cũng là rào chắn bảo vệ giữa máy tính này với máy tính khác, nó điều khiển …

Read More »
Call Now Button