Home / sửa main pc / Sửa main Foxcoon H61 mất nguồn 1.05 PCH, tình trạng main kích tắt

Sửa main Foxcoon H61 mất nguồn 1.05 PCH, tình trạng main kích tắt

Như tiêu đề của bài viết, hôm nay Vi Tính Trường Thảo xin phân tích cũng như đưa ra hướng dẫn sửa main foxconn h61 kích tắt. Nhận main trong tình trạng kích nguồn được và tắt luôn không khởi động lại như kích ngắt, không kích được nguồn lại, phải rút nguồn 24pin cắm lại mới kích được nguồn, mã main  H61MXE-V REV 1.3. Đo kiểm tra nhanh thấy nguồn ram có tầm 1.7v. nguồn 1.05 PCH có tầm 0.4 v. Nguyên nhân kích tắt là đây. Xử lý nguồn này trước rồi tính tiếp.

Phân tích nguồn 1.05 PCH main Foxconn h61.

sua-main-foxconn-h61-kich-tat

Theo schematic foxconn h61 con fet Q50 sẽ lấy nguồn ram V_SM 1.5v tạo thành nguồn 1.05 v cấp cho PCH. Điều kiện để fet này dẫn là chân G phải có điện áp > 0v nghĩa là chân G phải ở mức cao mà chân G được treo bởi chân 1 của IC LM358 (U37A). Để chân 1 này ở mức cao thì chân 3 phải lớn hơn chân 2.

Tình huống thực tế main mình đang sửa :

Chân S Q50 có 0.4v => chân 2 LM358 có 0.4v.

Chân 3 LM358 có 0v. Tại sao chân 3 bị mất áp. Chân 3 được lấy điện áp 3.3v đi qua cầu phân áp R759 và R772 cho ra điện áp tầm 1.05v và chân 3 này con được ghim bởi lệnh 1D05V_PCH_EN. Chúng ta sẽ đi kiểm tra lệnh 1D05V_PCH_EN xem thử nó đi đâu.

sửa main foxconn h61 kích tắt

Theo schematic ta thấy 1D05V_PCH_EN này được ghim bởi con Q6. Như vậy là con Q6 này đang dẫn nên sẽ dẫn mất nguồn 1D05V_PCH_EN xuống mass. Để con Q6 không dẫn thì chân G phải có điện áp =0v. Chân G của Q6 đang được mắc với đầu dưới trở R654 đang có điện áp 3.3v. Để chân G này 0v thì Q45 và Q92 phải dẫn.

ta thấy khi đã kích được nguồn thì V_SM (nguồn Ram) và lệnh S_SLP_S3#  phải ở mức cao ( có nguồn Ram mới sửa các nguồn phía sau nhé) nhưng vì lý do nào đó có thể Q45 hoặc Q92 này bị lỗi nên không dẫn 3.3v xuống mass hoặc Q6 này bị lỗi nên dẫn 1D05V_PCH_EN từ D xuống S.

Cách khắc phục :Thay thế Q6 vẫn chưa có nguồn 1D05V_PCH_EN thay thế luôn Q45 và Q92.

Cách mình đã làm là xả bỏ Q6 luôn

Xem video mình sửa main foxconn h61 kích tắt do mất nguồn 1.05PCH bị mất.

Vi Tính Trường Thảo chuyên:

sửa máy tính Vĩnh Lộc , nạp mực máy in Vĩnh Lộc, Lắp đặt camera Vĩnh Lộc

Bình luận

Call Now Button